ความลับของสินเชื่อบ้าน ที่หลายคนยังไม่รู้

0
888

เมื่อกล่าวถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุน หากการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องเกิดจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และการกู้เงินจากธนาคารนี้เอง เป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่สร้างให้กับธนาคาร ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร เพราะเป็นสิ่งปกติ ในเมื่อธุรกิจของธนาคาร คือการสร้างรายได้จากดอกเบี้ยของการปล่อยสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อก็ได้รับประโยชน์จากการยืมเงินของธนาคาร และธนาคารก็จะได้รับรายได้จากการให้ยืมเงินนั้น และสิ่งที่ผู้จะซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์  คอนโด ควรที่จะทราบ คือ ลักษณะการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารเพื่อให้ผู้จะซื้อบ้านไม่เกิดความสับสนในการขอสินเชื่อ

pexels-photo-106399

หลักการเลือกซื้อบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด  นั้นหากเป็นโครงการใหม่ ส่วนใหญ่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100%  แต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้ว ธนาคารมักจะมีเทคนิคในการปล่อยสินเชื่อเพื่อทำกำไรให้มากที่สุด โดยจะปล่อยสินเชื่อสองอย่าง พร้อมกัน คือ สินเชื่อบ้าน 95% + สินเชื่อตกแต่ง 5% รวมกันเป็น 100% ซึ่งตัวสินเชื่อตกแต่งนี้เองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้าน ส่วนบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด  มือสองนั้น ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 80% เว้นกรณีที่มีข้อตกลง MOU กับธนาคาร ก็จะได้สินเชื่อ 100% เต็ม  โดยธนาคารจะปล่อยสินเชื่ออกเป็นสองก้องเช่นเดียวกับการปล่อยสินเชื่อโครงการใหม่ คือ สินเชื่อบ้าน 75% + สินเชื่อตกแต่ง 5%  ฉะนั้นแล้ว เมื่อคุณได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว สิ่งที่คุณต้องรีบดำเนินการคือ การหาเงินก้อนหนึ่งมาปิดบัญชีสินเชื่อตกแต่ง เพื่อจะได้ไม่ทำให้คุณต้องเสียดอกเบี้ยมากเกินควร หลักการเลือกซื้อบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด  ประการสอง คือ การประเมินเพื่อปล่อยสินเชื่อของธนาคารเบื้องต้น  โดยธนาคารประเมินคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เริ่มต้นพิจารณาจาก อาชีพของผู้ขอสินเชื่อ ฐานเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ ภาระของผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อว่ามีเคยผิดนัดชำระหนี้บ้างไหม ซึ่งการประเมินเบื้องต้นนี้ ธนาคารจะให้คะแนนผู้ขอสินเชื่อ โดยเกณฑ์ของผู้ขอสินเชื่อที่จะผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หักภาระหนี้สิน แล้วเหลือยอดเงินเป็น 2 เท่าของยอดผ่อน หลักการเลือกซื้อบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด  ประการสุดท้าย คือ มูลค่าของหลักประกัน ซึ่งเรียกกันภาษาทั่วไปคือ วงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติปล่อยสินเชื่อ  โดยการประเมินหลักประกันก็คือ การส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินราคาบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด ซึ่งการให้คะแนนของเจ้าหน้าที่ประเมินนั้น จะพิจารณาจากราคาประเมินของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ ราคาซื้อขายกันจริงในท้องตลาด สภาพอาคารว่ามีความเสื่อมโทรมหรือไม่ อายุของอาคาร ทำเลที่ตั้ง ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาข้อนี้ หากเป็นโครงการใหม่มักจะได้เปรียบเสมอ เพราะคะแนนของหลักประกันค่อนข้างสูง ความเสื่อมโทรมของอาคารเป็นศูนย์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ประเมินให้คะแนนบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด  สูงเท่าไร โอกาสที่คุณจะได้วงเงินสินเชื่อย่อมมีสูงตามไปด้วย

ดังนั้น เมื่อคุณทราบความลับของการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้ว คุณจำเป็นต้องทำคะแนนของแต่ละจุดให้สูง  แต่เหนือสิ่งอื่นใดในการขอสินเชื่อคือ คุณต้องมั่นใจแล้วว่า เมื่อคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว คุณจะมีกำลังมากพอที่จะดูแลบ้าน  ทาวน์เฮาส์  คอนโด  ได้อย่างถึงฝั่ง ตามที่คุณได้ตั้งใจไว้

Facebook Comments