ซื้ออาคารพาณิชย์ ควรทำอย่างไร เริ่มต้นอะไรก่อนดี

0
8061

ซื้ออาคารพาณิชย์ควรทำอย่างไร  คำถามยอดฮิตของบรรดาผู้ที่ต้องการบ้านกึ่งประกอบการค้า   ด้วยที่อาคารพาณิชย์ ชื่อก็บอกความเป็นตัวตนของอาคาร ว่าใช้ในเชิงพาณิชย์  แต่การซื้ออาคารพาณิชย์ควรทำอย่างไรเพื่อให้ได้ความคุ้มค่ามากที่สุดและตรงกับความต้องการของผู้ที่อาจจะเป็นเจ้าของที่อยากได้

การซื้ออาคารพาณิชย์ควรทำอย่างไร    ประการแรก คือ  สำรวจความเข้าใจของตนเอง ว่าเข้าใจคำว่าอาคารพาณิชย์ไหม ซึ่งความหมายของอาคารพาณิชย์  คือ ตึกแถวที่มีขนาด 3-4 ชั้น มีหน้ากว้าง 4-5 เมตร ลึก 12 เมตร โดยอาคารพาณิชย์มักจะสร้างติดกับถนนหลัก ประการที่สอง   เจ้าของอาคารพาณิชย์ต้อง เสียภาษีโรงเรือนประจำทุกปี สำหรับอาคารที่ตนนำไปประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้หรือให้เกิดผลปะโยชน์อื่นใด  ประการที่สาม  อาคารพาณิชย์ที่ดีต้องอยู่ในทำเลย่านชุมชุน  ยิ่งมีการอยู่อาศัยมากเท่าไร ยิ่งถือเป็นทำเลที่ดี  ประการที่สี่  ก่อนที่จะเลือกซื้ออาคารพาณิชย์ต้องทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตเวนคืนที่ดิน  เพราะอาคารพาณิชย์มักจะเกิดขึ้นในย่านชุมชุน  ยิ่งมีการเติบโตของอัตราประชากรในย่านนั้นมากเท่าไร โอกาสที่รัฐจะทำการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคยิ่งมีมากขึ้น  ด้วยที่เป็นกิจการและหน้าที่ของรัฐจะต้องพึ่งกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประการที่ห้า  เมื่อได้ทำเลของอาคารพาณิชย์ที่ตั้งใจแล้ว  ให้ทำการสำรวจบริเวณทำเลในย่านนั้นว่ามีอาคารพาณิชย์ที่ประกาศขายอยู่กี่แห่ง ให้คุณเข้าไปสำรวจให้ครบทุกแห่งเพื่อจะได้ทำการเปรียบเทียบ  ประการที่หก  อาคารพาณิชย์ที่อยู่ในลักษณะที่ดีนั้น  ตัวผนังจะต้องเป็นปูนที่แข็งแรง เก็บเสียงได้ ภายใน เพดานต้องสูง เพื่อให้อากาศถ่ายเท  และแสงต้องส่องเข้าภายในตัวอาคารได้  และหากเป็นไปได้ควรเลือกอาคารพาณิชย์หลังมุม เพราะคุณจะได้พื้นที่บริเวณด้านข้างเพื่อใช้สำหรับขยายร้าน  และตัวอาคารที่คุณเลือกนั้น ควรตั้งอยู่ติดแนวถนน และควรเลือกอาคารพาณิย์ที่มีบริเวณลานกว้างไว้สำหรับการจอดรถลูกค้า  และไม่ควรเลือกอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ใกล้ทางแยก หรือ ทางแยกที่มีสัญญาไฟจราจร  เพราะจะกระชั้นชิดเกินไปและทำให้การเข้าออกของอาคารนั้นลำบาก ประการสุดท้ายคือ งบและตัวเงิน  ด้วยที่อาคารพาณิชย์ ธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อมักจะปล่อยสินเชื่อให้เพียง 70-80% ของราคาประเมินเท่านั้น  ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีเงินสดสำรองเพื่อมาเติมในส่วนที่ขาดและใช้สำหรับการตกแต่ง ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของคุณ

เมื่อคุณทราบวิธีการซื้ออาคารพาณิชย์ควรทำอย่างไร  ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นแล้ว  สิ่งที่คุณจะต้องไม่ลืม คือ ก่อนการตัดสินใจซื้อ คุณจะต้องอย่าใจร้อน หาข้อมูลให้มากๆ  ทำการบ้านเปรียบเทียบแต่ละโครงการให้มากๆ เพื่อให้การตัดสินใจซื้อของคุณไม่เกิดความผิดพลาด

Facebook Comments