มารู้จักการลงทุนกับบ้านกันเถอะ

0
599

เมื่อยุคนี้ คือยุคแห่งการลงทุน   ในเมื่อการเก็บเงินด้วยวิธีเดิมๆ อย่างการฝากเงินกับธนาคาร ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินได้ การลงทุนด้วยวิธีการอื่น อย่างเห็นหุ้นก็ต้องอาศัยความรู้ในด้านการเงิน การดูงบเงินเป็นอย่างชำนาญ  ซึ่งการลงทุนหุ้นอาจจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ด้วยความในการลงทุนหุ้นเช่นนี้ หลายท่านจึงหันไปหาการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า  ไม่ค้งใช้เวลา และความรู้มากนัก แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นั้นคือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มีรูปแบบการลงทุน 2 ลักษณะคือ แบบถือยาว และแบบถือสั้น ซึ่งวิธีเลือกซื้อบ้านเพื่อใช้ในการลงทุนแบบถือยาว คือ การเลือกซื้อบ้านเพื่อนำมาปล่อยเช่า เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 5 ปี แล้วจึงปบ่อยขาย กับ วิธีเลือกซื้อบ้านเพื่อใช้ในการลงทุนแบบถือสั้น คือ การเลือกซื้อบ้านแล้วปล่อยขายต่อโดยเน้นผลกำไรจากการขาย แต่ไม่เน้นหรือไม่ปล่ยเช่า  ซึ่งวิธีการลงทุนทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะมีลักษณะที่มีความเหมือนและความต่างกันอยู่ในบางประการ  แต่หลักสำหรับของการลงทุนคือ การเลือกทำเลให้เหมาะกับการลงทุน เช่น หากคุณจะลงทุนในระยะยาว ช่วงแรกเน้นปล่อยเช่า สิ่งที่คุณต้องคำนึงคือ ทำเล หากคุณอยากปล่อยเช่า บ้านสำหรับอยู่อาศัย วิธีเลือกซื้อบ้าน ในกรณีนี้คือ ต้องเน้นทำเลที่เหมาะกับการอยู่อาศัย อาจจะไม่ถึงกับเป็นทำเลเด่นมีศักยภาพสูง  แต่อาจเบือกทำเลที่กพลังพัฒนาแล้วก็ได้ โดยเน้นทำเลที่มีสิ่งสาธาณูปโภคครบครัน มีห้างสรรพสินค้าใกล้ๆ ไม่จำเป็นต้องขนาดเดินเท้าไปห้างได้ แต่ก็ไม่ควรห่างไกลกันมาจนเดินทางลำบาก มีเส้นทางเดินรถทั้ง สำหรับผู้ที่มีพาหนะส่วนตัวและรถสาธารณะ ใกล้โรงพยาบาล ใกล้ตลาด ทำเลในลักษณะนี้จะทำให้คุณหาผู้เช่าได้ง่าย ยิ่งได้ทำเลที่อยู่ใกล้สถานที่ทำงาน ออฟฟิศใหญ่ๆในย่านนั้นยิ่งดี  แต่หากการลงทุนของคุณเป็นลักษณะแบบสั้น เน้นซือมาขายไป ก่อนที่คุณจะทำการซื้อบ้านเพื่อมาขาย คุณต้องทำการบ้านอย่างหนักในการหาทำเล โดยยิ่งเน้นถือครองแบบสั้นมากเท่าไรยิ่งต้อง หาทำเลที่มีศักยภาพดีมากๆ เน้นทำเลที่มีความเจริญแล้ว ทำเลที่อยู่ในย่านคนรู้จักแล้ว ซึ่งจะการซื้อบ้านที่มีศักยภาพสูงเช่นนี้ ย่อมต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากในการวิเคราะห์ทำเล

ดังนั้น สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ทำเล จึงควรเริ่มต้นดารลงทุนแบบถือยาว เพราะความเสี่ยงต่ำกว่า  เนื่องจากคุณสามารถหาซื้อทำเลที่กำลังพัฒนา มาปล่อยเช่าได้ และรอเวลา ให้ความเจริญเข้ามาหา โดยในระหว่างรอสำหรับนักลงทุนที่ขอเครดิตธนาคารก็ควรแล่อยเช่าอย่างน้อยให้เท่ากับที่ผ่อนธนาคาร สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนด้วยเงินสด ก็ควรปล่อยเช่าให้มากกว่าดอกเบี้ยที่คุณจะได้หากต้องฝากธนาคาร และเมือถึงเวลาที่ความเจริญเข้ามาเต็มตัวแล้ว คุณก็ปล่อยขายตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น นิ่ง ราคาขายในอนาคตมีมากกว่าราคาซื้อที่คุณลงทันไป นั้นคือกำไรที่งดงามของคุณ

    

       

Facebook Comments