คอนโดมือสอง แบบไหนน่าซื้อ มาดูกันเลย

0
466

เมื่อมนุษย์เริ่มต้นทำงาน เริ่มเก็บเงิน สิ่งแรกที่จะเลือกซื้อหา คือ แหล่งที่อยู่อาศัย เพราะที่อยู่อาศัยคือปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์  แต่มนุษย์ที่เริ่มต้นทำงานคงจะมีเงินไม่มากพอสำหรับการซื้อคอนโดหลักล้าน เป็นแน่  ยิ่งสมัยนี้คอนโดใหม่ก็มีราคาแพงเกินเอื้อม  แต่ในความฝันก็ต้องมีหนทางที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ แม้คอนโดโครงการใหม่จะราคาสูงเกินมนุษย์เงินเดือน 15,000 แต่หากเทียบกับคอนโดมือสองที่ราคาไม่ถึงล้าน สำหรับเงินเดือน 15,000 บาท คงไม่ไกลเกินเอื้อม

วิธีการเลือกซื้อคอนโดมือสอง  เป็นเรื่องไม่อยากสำหรับผู้มีประสบการณ์ แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้เริ่มต้นจะมีวิธีการเลือกซื้อคอนโดมือสอง  อย่างไรให้คุ้มค่านั้น ก็ต้องมาว่ากันเป็นข้อๆ กันเลย โดยเริ่มต้นจาก 1. การหาข้อมูล  ซึ่งในยุคนี้แหล่ง ข้อมูลเป็นสิ่งที่ง่ายมาก เพียงเปิดดูจากเว็ปไซต์ต่างๆก็จะพบคอนโดประกาศขายมากมาย หลังจากนั้นก็มาสู่ข้อที่ 2. คือ ดูราคาคอนโดที่เราชอบว่า โซนคอนโดที่เราเลือกที่จะอยู่นั้นมีราคาเท่าไรกันบ้าง หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยข้อ 3 คือ การประเมินความสารถในการผ่อน ซึ่งในข้อนี้จะเป็นข้อที่อย่ามองข้าม ซึ่งความสามรถในกาผ่อนนี้เองจะเป็นตัวยืนยันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อจากธนาคารมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารคือ จะพิจารณาจากอาชีพผู้ขอสินเชื่อ เงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ ภาระของผู้ขอสินเชื่อ ประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสิน้ชื่อ โดยตรงนี้เองธนาคารจะให้ผู้ขอสินเชื่อ ที่มี รายรับ – รายจ่าย แล้วเหลือ เงินเป็นสองเท่าของยอดผ่อน ก็จะเป็นผู้มีโอกาสที่ธนาคารตะปล่อยสินเชื่อให้ ข้อที่ 4  ข้อต่อมาคือ หลักทรัพย์คำประกัน นั้นก็คือ คอนโดนั้นเอง โดยคอนโดที่ธนาคารจะปล่อยสิน้ชืรอนั้น แต่เดิม ธนาคารไม่ได้กำหนดเพดานของราคาประเมินคอนโดไว้ แต่ด้วยปัจจุบันธนาคารประสบกับปัญหาหนี้เสัยมาดขึ้น จึงทำให้ช่วงกลังธนาคารแต่ละธนาคารได้กำหนด ราคาขั้นต้ำของราคาประเมินของคอนโดด้วย ซึ่ง การซื้อคอนโดมือสองนั้น สิ่งที่ต้องๆไม่ลืมนึกถึงคือ ค่าเสื่อมสภาพของคอนโด ซึ่งแม้ในทางวิศวกรรม คอนโดที่ตัวอาคารก่อสร้างด้วยคอนดรีตนั้น จะเป็นปูนซึ่งมีอายุการใช้งาน 30-50 ปี หรือบางที่ก็นานกว่านั้น แต่ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว อาคารยิ่งมีอายุมาก ยิ่งมีความเสื่อมมากขึ้น  ข้อต่อมา คือ ข้อ 5 สภาพคอนโด เมื่อคุณชอบคอนโดมือสองซักทีาหนึ่ง  อายุของคอนโดที่มีผลต่อการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารแล้ว  สภาพตึก ยังมีผลต่อค่าซ่อม ค่าบำรุงที่จะต้องเกิดเขึ้น ยิ่งอาคารมีอายุมาก ยึงต้องซ่อมแซมมาก

เมื่อทราบวิธีการเลือกซื้อคอนโดมือสอง    แล้ว ซึ่งที่จะลืมไม่ได้คือ การเตรียมพร้อมทั้งกายและใจในการขอสินเชื่อธนาคารและการเก็บเงินเพิ่อสำรองไว้ หากธนาคารประเมินราคาให้ไม่สูงเท่าราคาจะซืเอ เพราะคุณต้องไม่ลืมว่า นี้คือ การซื้อคอนโดมือง  หที่คุณต้องมีเงินสำรองเผื่อไว้ตรงจุดนี้ด้วย  เพื่อที่ความฝันของมนุษย์งินเดือน 15,000 จะได้ไม่ดับหายไป

 

Facebook Comments